Skip to content Skip to footer
Η φιλοδοξία μας

Πρωτοβουλίες & Δίκτυα

Η εταιρεία μας συμμετέχει ενεργά σε διάφορες πρωτοβουλίες, για τη στήριξη φορέων και κοινοτήτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τη φιλοσοφία της Innovation Hive. Η εταιρεία μας επιδιώκει να αφήσει το θετικό κοινωνικό της αποτύπωμα, υποστηρίζοντας διάφορες πρωτοβουλίες που αντανακλούν τις αξίες μας.

Be My Eyes

Η ομάδα μας συμμετέχει εθελοντικά στο Be My Eyes. Μια εφαρμογή, η οποια με τη βοήθεια εταιρειών και εθελοντών, προσφέρει υποστήριξη σε άτομα με προβλήματα όρασης, μέσω βιντεοκλήσεων. Αυτή η καινοτομία αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την προώθηση της προσβασιμότητας στην τεχνολογία και έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να επωφεληθούν από την εφαρμογή. Με τη συμμετοχή μας σε αυτήν την πρωτοβουλία, επιδεικνύουμε την δέσμευσή μας για την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος του κοινού καλού.

Δείτε περισσότερα

Ευρωπαϊκό δίκτυο

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ένταξη είναι μια πρωτοβουλία που φέρνει σε επαφή ενδιαφερόμενους φορείς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εμπειρογνώμονες για την προώθηση της καινοτομίας χωρίς αποκλεισμούς και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος της είναι να προωθήσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι περιθωριοποιημένες κοινότητες και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Η Innovation Hive συμμετέχει ως μέλος αυτής της κοινότητας, προωθώντας την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική καινοτομία και την ψηφιακή ένταξη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων.

Δείτε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εφευρετών

Ο Οργανισμός μας συμμετέχει επίσης και υποστηρίζει το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εφευρετών, συμβάλλοντας σε εκστρατείες και τη γνωστοποίηση του δικτύου στην Ελλάδα. Κύριος στόχος της είναι η αποτελεσματική ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για καινοτομία στην ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εφευρετών, η Innovation Hive διοργάνωσε μια σειρά από δραστηριότητες, όπως διαδικτυακά σεμινάρια και διαδικτυακές συζητήσεις για να αναδείξει το ρόλο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην προώθηση της καινοτομίας και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Η εκδήλωση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους εφευρέτες να δικτυωθούν και να συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες του κλάδου, επενδυτές και άλλους καινοτόμους.

Δείτε περισσότερα

Kafsimo

Η Innovation Hive συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία Kafsimo, ως υποστηρικτής αυτού του πρωτοποριακού κοινοτικού έργου της InCommon, το οποίο συλλέγει τα υπολειμματα καφέ από καφετέριες στην Ελλάδα και τα μετατρέπει σε καθαρό βιοκαύσιμο. Με τη συμμετοχή της Innovation Hive στο πρόγραμμα Kafsimo, η πρωτοβουλία κατάφερε να ευαισθητοποιήσει την πόλη της Λάρισας προωθώντας βιώσιμες πρακτικές και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας πιο υπεύθυνης βιομηχανίας καφέ στην Ελλάδα.

Δείτε περισσότερα

Διεθνής Διαφάνεια

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος, στοχεύει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, την προώθηση της διαφάνειας στην Ελλάδα και συνεργάζεται με την Innovation στο πλαίσιο του δικτύου WeOpenGov. Η συνεργασία αυτή συγκεντρώνει την τεχνογνωσία και τους πόρους και των δύο οργανισμών. Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος, με τη μακροχρόνια δέσμευσή της στη διαφάνεια, προωθεί τις αρχές της Σύμπραξης Ανοικτής Διακυβέρνησης (Open Government Partnership - OGP), ενισχύει μια κουλτούρα πάταξης της διαφθοράς και εργάζεται για τη δημιουργία «ίσων όρων» για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις

Δείτε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB) στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΚΕΚ) σε ολόκληρη την Ευρώπη, με έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας εντός των ιδρυμάτων. Η Innovation Hive είναι μέλος του δικτύου EVBB, και στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η συνεργασία αυτή λειτουργεί ως οδηγός, χαράσσοντας την πορεία προς τη συνεχή βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επεκτείνοντας τον αντίκτυπό της όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί διασφαλίζουμε ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι ένα καλύτερο μέλλον για το εργατικό δυναμικό.

Δείτε περισσότερα

CULTURE LAB

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να προάγουμε την πολιτιστική κατανόηση σε όλες τις τοπικές και ευρωπαϊκές κοινότητες, η Innovation Hive παρουσιάζει το Culture Lab - μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την προώθηση και τη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Tο Culture Lab, βοηθά στην απόκτηση βασικών ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ενδυναμώνοντας καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες του πολιτισμού να προσανατολιστούν στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο του πολιτιστικού τομέα. Γίνε μέλος της δυναμικής κοινότητας του Culture Lab και εξερεύνησε την κουλτούρα και τον πολιτισμό μαζι μας! Ας δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου ο πολιτισμός θα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους.

Οι συνεργάτες μας

Συνεργασίες

Go to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο