Skip to content Skip to footer

Immersive Culture

Η Immersive technology συνδυάζει εικονικό υλικό με τον πραγματικό κόσμο με τρόπο που ενθαρρύνει τον χρήστη να αλληλεπιδράσει με τη μικτή πραγματικότητα με φυσικό τρόπο. Σε μια αντίστοιχη εμπειρία, ο χρήστης αποδέχεται τα εικονικά στοιχεία του περιβάλλοντός του ως μέρος του συνόλου, ενώ δεν συνειδητοποιεί καθόλου ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν μέρος της φυσικής πραγματικότητας. Τα ακουστικά AR, MR και VR, οι τρισδιάστατες οθόνες, ο τρισδιάστατος ήχος, η αναγνώριση χειρονομιών, η χωρική ανίχνευση, η αναγνώριση ομιλίας, τα haptics, τα drones, οι κάμερες και τα omnidirectional treadmills αποτελούν όλα μέρος των immersive technologies. Σύμφωνα με την έρευνα της Perkins Coie, οι περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογίες εμβύθισης έχουν γίνει στον κλάδο των παιχνιδιών, καθώς ένα παιχνίδι είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών πτυχών αυτών των τεχνολογιών. Ακολουθούν η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητες και να αποκτούν πρόσβαση σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι βιωματικές τεχνολογίες μπορούν επίσης να προσθέσουν αξία όσον αφορά την προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική κληρονομιά, όταν σχεδιάζονται με βάση αυτούς τους στόχους. Αυτή η πραγματικότητα ανοίγει έναν εντελώς νέο κόσμο αισθητηριακών εμπειριών που μπορεί να επιτρέψει σε ένα άτομο με αναπηρία να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του με τρόπο που διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτός. Για παράδειγμα, μέσω της εμπειρίας VR, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν σε εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία σε όλο τον κόσμο με τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Πολλές χώρες στην Ευρώπη προσπαθούν να υιοθετήσουν τέτοιες τεχνολογίες ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των ανθρώπων στην κουλτούρα. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο ARTWIN χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ένταξης και της προσβασιμότητας στην πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, το πρώτο παραδοτέο του είναι ένας πρακτικός οδηγός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές ΚΕΚ, εκπαιδευτές, καθηγητές και μέλη του προσωπικού των οργανισμών-εταίρων που εργάζονται για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων και τον εμπλουτισμό των μεθόδων και του περιεχομένου τους, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα και τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Ο οδηγός θα προέλθει από μαθήματα, κατάρτιση, εργαστήρια, συνέδρια κ.λπ. πρωτοβουλίες κάθε είδους που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος στις χώρες εταίρους.

Ο οδηγός έχει ήδη ολοκληρωθεί και σύντομα θα είναι διαθέσιμος σε πέντε γλώσσες (αγγλικά, λετονικά, ιταλικά, ελληνικά, φινλανδικά) στον ιστότοπο του έργου. Τους επόμενους μήνες θα αναπτυχθούν τα επόμενα αποτελέσματα του έργου. Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο παραδοτέο, το οποίο είναι μια εργαλειοθήκη που θα παρέχει γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για χρήση στον κόσμο της εργασίας, και το τρίτο αποτέλεσμα, το οποίο είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα φιλοξενεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία που απαρτίζουν το πρόγραμμα κατάρτισης σε εναρμονισμένη μορφή, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα.

Μάθετε περισσότερα για το έργο εδώ: https://artwin-euproject.eu/

Go to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο