Skip to content Skip to footer

Aspasia Ntousi

Communication Manager

Georgia Kagianni

Social Media Manager

Eudokia Dimoulia

Software Developer

Max Kytoudis

Software Developer
Go to Top Skip to content